Mijn werkwijze

  • Ik ga uit van een integratieve aanpak.

Dit betekent dat ik werk vanuit verschillende therapeutische stromingen (Gestalttherapie – Contextuele therapie – Systeemdenken – Cliëntgerichte therapie – Bio-energetica – NLP – Psychosynthese – …) die met elkaar in interactie worden gebracht tot een nieuw model op jouw maat.  We gaan dus zoeken naar datgene wat jij nodig hebt!

Dit wil zeggen dat:

  • Je hulpvraag vanuit diverse richtingen bekeken wordt
  • Je uniek-zijn centraal staat
  • Er in een samenwerkingsrelatie gezocht wordt naar de doelstellingen van de therapie en de meest geschikte wegen om die te bereiken

 

Ik ben gehouden aan de ethische code / deontologische gedragscode van het VVTIV.  Meer uitleg hierover vind je terug op hun site: www.vvtiv.be

 

  • Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek.

Ik wil in dit gesprek een concreet beeld krijgen van je hulpvraag en kijken wat je gewenste doel is.  We staan stil bij wat jij verwacht van de therapie en wat ik je kan bieden.  Na dit eerste gesprek kan de begeleiding worden opgestart of zoeken we naar een gepaste doorverwijzing.

De duur en de frequentie van de begeleiding worden in onderling overleg besproken.  Als cliënt bepaal jij het tempo en ben je steeds vrij om de therapie te beëindigen.